logoMove
siatLogo
E-zavod
E-zavod je bil ustanovljen leta2003 kot zasebni neprofitni zavod za podporo lokalnim razvojnim aktivnostim na področju eVsebin in ePoslovanja. V letu 2006 je svoje delovanje razširil na področje celotnega trajnostnega razvoja, pri čemer se osredotoča na podporo programom in projektom s področja Ekologije, Energetike, in Ekonomije.
Več ...
 
Zavod KSSENA

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA) je bil ustanovljen v okviru projekta ˝Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agencije - Establishment of local or regional energy Agencies˝, katerega predlagatelj je bila Mestna občina Velenje, v okviru evropskega programa ˝Intelligent Energy Europe ˝(IEE).

Več ...
 
LEA Pomurje

Lokalna energetska agencija za Pomurje - LEA Pomurje je regijska organizacija, ki skrbi za promocijo in pospeševanje stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije v regiji z usmeritvijo k maksimalizaciji lokalne energetske samooskrbe regije. Ustanovitev agencije sega v leto 2005 in sicer v okviru mednarodnega konzorcija v programu Inteligentna Energija Evrope.

Več ...
 
ENERESS

Vizija

Vizija zavoda je postati nosilna inovativna organizacija trajnostnih celovitih rešitev na področju okolja in energetike na domačem in tujem trgu. S svojimi delom in znanjem bomo prepoznavni na domače in tujem trgu.

Več ...
 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO MB

Dejavnosti fakultete

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbeništvo in Promet.

Več ...
 
LEB

Urad deželne vlade, oddelek energija pod vodstvom odposlanca za energijo deželne vlade se že 20 let ukvarja z energetskim načrtovanjem, spodbudami za obnovljive vire energije. Prav tako je področje delovanja razširjeno na številne razvojne projekte na področjih energija in okolje na nacionalnem, EU ter regionalnem nivoju. Deželni odposlanec je koordinator zveznih dežel in zastopnik Avstrije v komiteju EDM, ki je pristojen za izvajanje EU direktive 2006/91/EG.

Več ...
 
Holzcluster Steiermark GmbH

Holzcluster Steiermark GmbH je lesni grozd in je nastal kot odraz potreb na področju reševanja problematike lesa na območju avstrijske Štajerske in služi kot upravljavska enota, ki povezuje vse pomembne interesne skupine na področju povezovalnih storitev, izvoza, R&R, izobraževanja in trženja lesa z namenom krepitve gozdarstva in lesne industrije.

Več ...
 
Urad Koroške deželne vlade za energijo

Oddelek 15, deželne vlade Koroške pristojen za spremljanje stanja okolja, emisijske preglede podjetij, izdajanju obratovalnih dovoljenj za delovanje, licenciranje obratov in odnose z javnostmi. Upravne dejavnosti oddelka se delijo na inšpektorate za kemikalije, energijo, promet, zračni promet, vodno plovbo in vodne pravice.

Več ...
 
Tehnološki center Gradiščanske - TOB

Tehnološki center Gradiščanske (Technologieoffensive Burgenland) s sedežem v tehnološkem parku Eisenstadt-a je hčerinsko podjetje WIBAG-a (Servis gospodarstvu Gradiščanske AG) in je bil ustanovljen aprila 2007.

Več ...
 


Prijava ne E-noviceMGRT

MGRT_slo

   Piškotki

footer

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

Sprejemam piškotke:

Kaj so piškotki