logoMove
siatLogo
Povzetek projekta MOVE

Projekt MOVE je nastal kot posledica potrebe po čezmejnem sodelovanju Avstrije in Slovenije na področju energetike in bazira na treh ciljih, ki bodo dolgoročno pripomogli k varovanju in trajnosti okolja:

 • učinkovita raba energije,
 • pospeševanje rabe in razvoja alternativnih virov energije,
 • energetska trajnost čezmejnega področja.

Za dosego ciljev, je potrebno v največji meri razširiti sodelovanje, ker le skupen in čezmejen nastop omogoča doseganje vseh ciljev. Projekt MOVE želi dograditi čezmejno sodelovanje in tako vzpostaviti stabilno okolje za trajnost širšega področja.

Tako v Avstriji kot tudi v Sloveniji v zadnjih letih skokovito narašča poraba energije. Iz razloga današnje energetske odvisnosti od fosilnih goriv, se kot posledica pridobivanja energije sprostijo velike količine CO2 (toplogrednih plinov). Hkrati Evropa čuti močno odvisnost od držav izvoznic energije. Ta odvisnost predstavlja veliko tveganje za stabilnost EU, tako na gospodarskem področju kot posledično na energetskem področju, saj ni mogoče vplivati na nihanja cen fosilnih goriv in družbeno politične razmere v državah izven področja EU.

MOVE podpira in iz tega razloga neposredno sofinancira Evropska unija, ker prepoznava vlogo projekta pri doseganju ciljev EU na področju trajnostne energije in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Čezmejno sodelovanje bo pripomoglo k boljši rabi obnovljivih virov energije (OVE) skupnega območja in k večji energetski učinkovitosti (URE), kar bo vzpostavilo pogoje za prehod na trajnostne vire energije in prispevalo k uresničevanju ciljev Kjota. MOVE bo z vključevanjem javnih institucij, izobraževalnih organizacij, gospodinjstev in industrije pripomogel k udejanjanju ciljev EU na širšem, čezmejnem področju.


Pri tem bodo partnerji iz Slovenije in Avstrije sodelovali v okviru naslednjih delovnih področij:

 • izdelava regionalnih energetskih konceptov za uporabo obnovljivih virov energije
 • razvoj skupnih izobraževalnih vsebin v okviru obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti
 • izvedba strokovnih predavanj, seminarjev in delavnic za usposabljanje na področju energije in energetsko varčne gradnje
 • vzpodbujanje energetske učinkovitosti v zgradbah
 • uporaba solarnih tehnologij
 • vzpostavitev čezmejnega sodelovanja med podjetji na področju OVE in URE

Priprave za izvajanje teh dejavnosti so se pričele v januarju 2009, zaključek formalnega izvajanja projekta je planiran v aprilu 2012. A čezmejno sodelovanje, ki ga bo projekt vzpostavil ne pozna časovnih meja, kar predstavlja dodano vrednost projekta.

Za izvedbo zgoraj navedenih dejavnosti, smo sestavili konzorcij naslednjih partnerjev:

 • E-zavod (sl)
 • KSSENA (sl)
 • LEA Pomurje (sl)
 • ENERESS (sl)
 • Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru (sl)
 • Urad deželne vlade Štajerske za energijo. Landesregierung, Fachstelle energijo (AT)
 • Lesni grozd Štajerska (AT)
 • TOB - Tehnološki center Burgenland (AT)
 • Urad deželne vlade Koroške (AT)

Za zagotovitev izvedbe vseh dejavnosti ima projekt MOVE na voljo nekaj manj kot 3 milijone evrov sredstev, od tega nekaj več od 2,5 € sofinancira EU iz sklada ta regionalni razvoj(ESRR). Preostalih 0,5 milijona evrov se financira delno iz javnih sredstev, ostalo iz prispevka projektnih partnerjev.

 

Prijava ne E-noviceMGRT

MGRT_slo

   Piškotki

footer

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

Sprejemam piškotke:

Kaj so piškotki